Símenntunaráætlun

Í Grunnskólanum á Drangsnesi er lögð áhersla á að starfsmenn eigi kost á símenntun innan sem utan stofnunar í þeim tilgangi að auka þekkingu sína og faglega hæfni. Vegna smæðar skólans er nauðsynlegt að nýta þá símenntun sem í boði er á vegum annarra stofnana. Þá er skólinn í samstarfi við nágrannaskólana með sameiginlegan fræðsludag að hausti þar sem boðið er upp á námskeið og fyrirlestra. Kennarar og skólastjóri fara yfir símenntun í árlegu starfsmannaviðtali. Starfsmenn skólans sækja námskeið, fyrirlestra og ráðstefnur á ári hverju. Í upphafi hvers skólaárs er hugað að endurmenntun starfsmanna og hefð skapast fyrir því að sækja sameiginlega ráðstefnu áður en skólastarf hefst. Hugað er að þróunarstarfi í lok hvers skólaárs. Enn er unnið að nánari áætlun og útfærslu á símenntun og þróunarstarfi innan skólans.