Jafnréttisáætlun

Í Grunnskólanum á Drangsnesi er lögð áhersla á jafna aðkomu allra og jöfn tækifæri meðal nemenda og starfsmanna. Jafnréttis- og mannréttindaáætlun skólans er í vinnslu og verður birt á heimasíðu skólans. Frá hausti 2015 hefur verið unnið markvisst að því að beinum sjónum að jaðarsettum hópum og fá fræðslu frá stofnunum og félagasamtökum fyrir nemendur, starfsfólk, forráðamenn og alla þá sem að starfi skólans koma með beinum eða óbeinum hætti. Lífsleikni hefur verið kennd í eldri bekkjardeild og verður áfram þetta skólaárið auk þess sem lífsleikni verður einnig kennd í yngri barna deild. Áherslan í lífsleikni hefur verið á stöðu flóttamanna, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, jafnrétti og mannréttindi ásamt fleiru. Haldið verður áfram með slíka vinnu í lífsleikni og í smiðju sem snýr að sögu kvenna í Kaldrananeshreppi, jafnrétti og stöðu kynjanna í sögulegu ljósi.